Home
       Info HT
       Convenant Info
       Contact gegevens
       Overige Activiteiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


"Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te
handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken.

De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is."


Bron: brief over horizontaal toezicht (d.d. 8 april 2005) van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.


 

 

Mijn doelstelling

Mijn doelstelling is het om ondernemingen te adviseren omtrent het traject dat wordt doorlopen in het kader van Horizontaal Toezicht.

Ik wil ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf informatie geven omtrent de vraag:
            - Wat is Horizontaal Toezicht?
            - Wat heeft U daar als ondernemer c.q. onderneming aan?
            - Wat moet men doen om aan HT deel te kunnen nemen?


Bedrijfsprofiel

Jos Linssen was tot en met januari 2011 werkzaam als accountmanager MGO bij de Belastingdienst Limburg Kantoor Roermond, en was tot datum uitdiensttreding namens de Belastingdienst betrokken bij de meeste convenanten die in het kader van Horizontaal Toezicht tot op heden door de
Belastingdienst Roermond met ondernemingen/organisaties in de regio zijn afgesloten.
 


Contactgegevens:

Telefoon      06-20178304
 
Postadres   Houtstraat 62b    6102 BK  Echt
 
E-mail
          info@htadvisering.nl
 i